Chủ Nhật , Tháng Mười 20 2019
Home / Video dạy học Guitar / Be A Guitar Teacher – Unit 5 excerpt – Technique – Tapping

Be A Guitar Teacher – Unit 5 excerpt – Technique – Tapping

Hãy là một giáo viên guitar.

hoàn chỉnh đầu tiên dĩ nhiên giáo viên guitar thế giới.

nếu bạn đã gõ vào một cấp cao khi bạn đang có lẽ tốt nhất nên dạy cách tiếp cận của bạn.

Nếu bạn có nghi ngờ về kỹ thuật của bạn hoặc nếu bạn chưa phải thành thạo trong khai thác, sau đó mô hình bạn đang chơi về vận động viên guitar như Greg Howe hay John Petrucci có lẽ là phương pháp tốt nhất.

Họ khai thác với ngón giữa trong khi tiếp tục giữ pick bằng ngón cái và đầu tiên.

Hãy là một giáo viên guitar.

hoàn chỉnh đầu tiên dĩ nhiên giáo viên guitar thế giới.

Hãy là một giáo viên guitar.

hoàn chỉnh đầu tiên dĩ nhiên giáo viên guitar thế giới.

Hãy là một giáo viên guitar.

Tải về các khóa học 4,5 giờ đầy đủ bây giờ!.

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác