Chủ Nhật , Tháng Mười 20 2019
Home / Video dạy học Guitar / GuitarTyro Week 1 – Learning guitar

GuitarTyro Week 1 – Learning guitar

Hey có, nhờ tham gia tôi trên tuần trên các video GuitarTyro tôi.

Vì tôi là một tổng mới bắt đầu, tôi sẽ bắt đầu với cuốn sách này: Guitar Method Book 1 Beginner.

Nếu bạn chỉ là bắt đầu chơi guitar chính mình, tôi rất khuyên bạn nên cuốn sách này.

Bạn có thể tìm thấy nó ở www.

Learntoplaymusic.

Com.

Vì vậy, những gì tôi đã học có trong tuần này? Vâng, tuần này tôi đã có thể bắt đầu nhận ghi chú bằng văn bản cũng như ghi chú trên ba phím đàn đầu tiên của cây đàn guitar.

Tôi không phải là tất cả các cách có được nêu ra.

Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi để ghi nhớ đầy đủ những phối hợp các ghi chú trên trang với những nốt nhạc trên cây đàn guitar của chính nó.

Nó chậm đi.

Và nó có thể là một chút bực bội ở lần, nhưng xét theo khía cạnh, nó cũng rất nhiều niềm vui.

Tôi có thể cảm thấy bản thân mình tiến triển, do đó tất cả tốt.

Tôi đang bắt đầu trên một cây guitar acoustic mà tôi đã mua một khi trở lại, nhưng không bao giờ thực sự bắt đầu chơi.

Mục tiêu của tôi là để thực hành ít nhất nửa giờ một ngày.

Vì vậy, chúng tôi sẽ xem làm thế nào mà đi.

Và tôi cũng sẽ chơi một số nhạc tôi đang học trên đường đi để bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của tôi.

Vì vậy, tôi hy vọng bạn thưởng thức.

Và tôi sẽ sớm gặp lại.

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác