Thứ Năm , Tháng Tám 18 2022
Home / Video dạy học Guitar / HOW I TEACH GUITAR..so hopefully they wont come back..lolol…lol

HOW I TEACH GUITAR..so hopefully they wont come back..lolol…lol

HOW I TEACH GUITAR..so hopefully they wont come back..lolol…lol:

i havent picked up a guitar tor 20 years and the grand daughter wants me now to learn her ,,lol so as you see i tried to put her off the best i could lololol.

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác