Thứ Sáu , Tháng Tám 19 2022
Home / Video dạy học Guitar / HƯỚNG DẨN NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN GUI TAR ( 3 NGĂN ĐẦU TIÊN)

HƯỚNG DẨN NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN GUI TAR ( 3 NGĂN ĐẦU TIÊN)

HƯỚNG DẨN NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN GUI TAR ( 3 NGĂN ĐẦU TIÊN):

www.lopnhacanhngoc.net(Dạy học guitar online) www.lopnhacanhngoc.com(Forum) Tel:084 908 229 282 Lớp nhạc Anh Ngọc dạy: Piano,organ,guitar,Cajon …

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác