Thứ Sáu , Tháng Ba 24 2023
Home / Video dạy học Guitar / L. Boccherini – Complete Guitar Quintets

L. Boccherini – Complete Guitar Quintets

L. Boccherini – Complete Guitar Quintets:

Ensamble: La Magnifica Comunità
Guitar: Eros Roselli

Guitar Quintette Nr.1 d-moll G.445
Guitar Quintette Nr.3 B-dur G.447 22:41
Guitar Quintette Nr.5 D-dur G.449 44:45
Guitar Quintette Nr.6 G-dur G.450 1:04:25
Guitar Quintette Nr.4 D-dur G.448 1:19:59
Guitar Quintette Nr.2 E-dur G.446 1:38:21
Guitar Quintette C-dur G.453 1:57:50

Rate this post
Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác