Thứ Hai , Tháng Mười Hai 10 2018
Home / Video dạy học Guitar / Learn guitar jazz rhythm & how solo w/ Harmonic Minor Scale

Learn guitar jazz rhythm & how solo w/ Harmonic Minor Scale

Learn guitar jazz rhythm & how solo w/ Harmonic Minor Scale:

http://david-lessons.com/egi/blues_rock_soloing.html Click for a FREE video lesson where you will learn all kinds of blues rock soloing devices, scales, tips, and ...

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác