Thứ Tư , Tháng Tám 17 2022
Home / Video dạy học Guitar / Major Scale Pattern 1 (Guitar Lesson IM-113) How to play IF Stage 1

Major Scale Pattern 1 (Guitar Lesson IM-113) How to play IF Stage 1

Major Scale Pattern 1 (Guitar Lesson IM-113) How to play IF Stage 1:

In this guitar lesson we are going to learn Pattern 1 of the G Major Scale. We’re going to improvising with this shortly so make sure you learn it well and get it into …

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác