Thứ Bảy , Tháng Mười Hai 7 2019
Home / Video dạy học Guitar / Process Over Product: The Secret to Learning Guitar

Process Over Product: The Secret to Learning Guitar

Đây là một đoạn video về những suy nghĩ định hướng quá trình.

Cụ thể, video này nói về việc vào những suy nghĩ định hướng quá trình như bạn đang học guitar, và làm thế nào mà có thể được vô cùng đáp ứng cho bạn trong thời gian dài.

Trong lúc chờ đợi, xin vui lòng đăng ký kênh này, để lại một bình luận và như thế, và dính vào xung quanh.

Quá trình học guitar là quan trọng hơn nhiều so với các sản phẩm.

Sản phẩm là thưởng, cảm giác của sự hài lòng của bạn nhận được khi bạn nhìn thấy thành quả lao động của mình.

Quá trình là công việc bạn đã làm để đạt được điều đó.

Chơi bài hát đầu tiên của bạn bao giờ là sản phẩm, trong khi tất cả các thực tế bạn đã làm để dẫn đến nó là quá trình.

Hầu hết người mới bắt đầu ngân hàng trên sản phẩm.

Họ nghĩ rằng nếu họ nhận được sự hài lòng, vui chơi một bài hát, họ sẽ là một người hạnh phúc hơn tổng thể.

Đây là ngược suy nghĩ! Nó không dựa trong thực tế, và nó sẽ không dẫn đến hạnh phúc.

Không được hưởng thời gian chúng tôi đưa vào guitar, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự hài lòng của chúng ta muốn.

Đề nghị của tôi cho bạn là để làm điều ngược lại, và nó có thể đưa bạn một giây để hoàn toàn nắm bắt ý tưởng này: Đề nghị của tôi là để có được thành một tư duy định hướng quá trình từ một ngày.

Nếu bạn đối xử với hành trình của bạn là quan trọng hơn so với các điểm đến, rồi một ngày bạn sẽ giết nó trên guitar.

Bạn sẽ xem mình có được tốt hơn, chỉ cần một chút mỗi ngày.

Tốt của tất cả, khi bạn thực sự thực hiện một cái gì đó, giống như chơi bài hát đầu tiên của bạn bao giờ, bạn sẽ thậm chí ngạc nhiên hơn và vui mừng! Tôi biết toàn rõ rằng đó là một bước nhảy vọt của đức tin cho nhiều bạn, nhưng tôi cầu xin bạn để xem xét nó anyways: Có một tư duy định hướng quá trình cung cấp cho bạn với các kết quả mạnh nhất và là thú vị nhất trong thời gian dài.

Hãy xem xét rằng tất cả các bạn phải làm là yêu quá trình và guitar sẽ vô cùng thỏa mãn để học.

Trong video tiếp theo, tôi sẽ nói về tiếng nói nội tâm quan trọng, và làm thế nào họ làm hỏng chúng tôi vui chơi guitar.

Vì vậy, xin vui lòng đăng ký kênh này, để lại nhận xét và như thế, và dính xung quanh….

Tắt Thông Báo [X]
Xem bói ở HCM ở đâu đúng và chính xác